Stavebné rozpočty

Spracovanie stavebných rozpočtov - nacenenie projektu na základe projektovej dokumentácie, poprípade osobného zamerania alebo nacenenia podľa výkazu výmer.
Ponúkam taktiež vypracovanie posudkovych rozpočtov pre banky pri schválení alebo navýšení úveru.

Spracujem stavebný rozpočet pre:

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Haly
  • Administratívne budovy
  • Rekonštrukcie
  • Komplet TZB - voda, plyn, kúrenie

Príprava zákaziek do výberových konaní pre:

  • Verejné obstarávania
  • Štátny fond rozvoja bývania
  • EU fondy
  • Súkromný sektor

Taktiež podľa požiadaviek vypracujem harmonogram prác stavieb.
Používam program cenkros podľa najnovších databáz.

Pôsobnosť na celom území Slovenska.

V prípade dotazov ma kedykoľvek kontaktujte na uvedenom čísle - 0940 070 211 alebo emailom rozpoctar@pobox.sk