Práca stavebného rozpočtára zahŕňa v skratke tieto činnosti

Spracovanie stavebných rozpočtov je jednou z nevyhnutných metód, kedy je potrebné zistiť - vyrátať reálnu cenu stavby, cenu prác a taktiež v neposlednom rade aj množstvo a cenu použitého materiálu, ktoré sú v stavebnom rozpočte podchytené do posledného m3 poprípade m2.

Stavebný rozpočtár má za úlohu dôkladne spracovať rozpočet z projektovej dokumentácie a následne oceniť spracovaný stavebný rozpočet inak povedané, aj výkaz výmer.

Ak už sa jedná o stavebný rozpočet, ktorý je spracovaný je potrebné ho vždy skontrolovať či je v súlade s projektovou dokumentáciou a dôsledne oceniť jednotlivé položky prác a materiálov, ktoré sa v stavebnom rozpočte nachádzajú.

Položkovité stavebné rozpočty patria k jednému z najpresnejších metód k určeniu cien prác alebo určeniu celej ceny stavieb.

Či už sa jedná o stavebný rozpočet rodinného domu, obytného bytového domu, administratívnej budovy alebo priemyselnej haly, vždy treba v úvode pri príprave stavby klásť vysoký dôraz na preštudovanie projektovej dokumentácie a následné prenesenie a zapracovanie do položkovitého stavebného rozpočtu.

Pôsobnosť na celom území Slovenska.

V prípade dotazov ma kedykoľvek kontaktujte na uvedenom čísle - 0940 070 211 alebo mailom rozpoctar@pobox.sk